Majlis Maiyah Telatah Demak

Tag: tandur

Memaknai Proses Tandur

1397
(1 dari 3 Progress Petani)   Kegiatan nandur oleh manusia dimulai dari sebelum benih ditanam, apapun benihnya. Sebelum ditandur,…