Majlis Maiyah Telatah Demak

Tag: sawah

Sawah Indonesia

979
(2 dari 3 Progress Petani)   Di tengah hamparan sawah bernama Indonesia, ada sekumpulan, serikat, masyarakat tani. Masyarakat tani…