Majlis Maiyah Telatah Demak

Tag: kritis’

Kritisbillah

673
Sebelum saya mengenal Maiyah, saya tipikal seorang yang tertutup. Kurang ada keinginan mengenal orang lain, apalagi berkumpul. Barangkali kepercayaan…