Majlis Maiyah Telatah Demak

Tag: Awak

Awak Sehat, Arto Telas…

1414
Awak sehat-arto telas vs arto katah-awak sayah, pilih mana? Inilah yang menjadi pokok perdebatan antara Kang Doel dan Kang…