Majlis Maiyah Telatah Demak

Yunan Setiawan

Penggiat di Simpul Maiyah Gambang Syafaat Semarang. Aktif di RKSS (Rumah Kegiatan Singosari Sembilan) Semarang.

Maghrib di Demak

Pernah suatu sore yang tidak saya ingat…
1250